Vilkår og betingelser for tjenesten

Velkommen til DIEGO M e-shop.
Brukere som får tilgang til dette nettstedet, må lese og godta følgende salgs- og bruksbetingelser.
Diego di Diego Mazzi & C. Snc eier og administrerer nettstedet store.diegom.it e diegom-store.com som organiserer salg av produktene som presenteres.
Produktene som er kjøpt på store.diegom.it-nettstedet merket med DIEGO M-merket, produseres og selges av Diego di Diego Mazzi & C. Snc, registrert i Register of Companies i Verona CF og MVA-nummer IT 03341000234 med registrert og administrasjonskontor inn via Verona 41 Lazise 37017 Verona. Følgende generelle salgsbetingelser refererer utelukkende til presentasjon, tilbud, videresending og aksept av innkjøpsordrer presentert på nettstedet store.diegom.it. Kjøpstransaksjoner er underlagt bestemmelsene om fjernkontrakter i henhold til lovdekret nr. 206 av 06/09/2005 (FORBRUKERKODE) i henhold til hvilken vi, med online salgskontrakt, mener avstandskontrakten, det vil si den lovlige transaksjonen som har løsøre og / eller tjenester som er bestemt mellom en profesjonell, i tilfelle DIEGO M, gjennom den elektroniske tjenestebutikken.diegom.it, og en forbruker, i sammenheng med et eksternt SALGSYSTEM organisert av den profesjonelle, som for denne kontrakten utelukkende bruker fjernkommunikasjonsteknologien kalt internett.
Med profesjonell mener vi den fysiske eller juridiske personen som handler i utøvelsen av sin kommersielle eller profesjonelle virksomhet, eller en mellommann.
Med forbruker mener vi den fysiske personen i alder som handler for formål som ikke er relatert til noen utført virksomhet eller profesjonell aktivitet.
De generelle salgsbetingelsene regulerer ikke salg av produkter eller levering av tjenester av andre parter enn Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it som kan være til stede på nettstedet, for eksempel gjennom lenker , bannere osv., Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it vil derfor ikke være ansvarlig for levering av tjenester av tredjeparter annet enn for avslutningen av elektronisk COMMERCE-operasjon mellom de endelige forbrukerne i Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" butikk.diegom.it og forskjellige emner.

Produktene som selges på store.diegom.it-nettstedet er ment for den endelige forbrukeren, noe som betyr en fysisk person som handler for formål som ikke er relatert til sin virksomhet eller profesjonelle, juridiske aktivitet som ikke er begrenset til videresalg av varer som er kjøpt på butikksiden. . diegom.it. Brukere som ikke tilhører kategorien sluttbrukere, blir derfor invitert til å avstå fra både å etablere kommersielle relasjoner med Diego di Diego Mazzi & C. Snc, “DIEGOM”, og fra å sende innkjøpsordrer for MERCE til salgs gjennom tredjeparter.
Med tanke på det ovennevnte forbeholder Diego di Diego Mazzi & C. Snc seg retten til ikke å behandle bestillinger som ikke er ment for den endelige forbrukeren eller ikke i samsvar med de kommersielle retningslinjene beskrevet ovenfor.

 

Ved å få tilgang til nettstedet som tilsvarer adressen store.diegom.it kontrakter for kjøp av ønsket produkt kan inngås ved å følge prosedyrene og indikasjonene som er gitt.
Sluttbrukere er pålagt å nøye undersøke disse generelle salgsbetingelsene på nettet, da de er viktige og integrerte deler av salgskontrakten. Avgivelse av en ordrebekreftelse innebærer derfor full kjennskap til de generelle salgsbetingelsene, samt deres aksept.
De generelle salgsbetingelsene kan endres, oppdateres når som helst av store.diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" (også med tanke på eventuelle regulatoriske endringer), som vil kommunisere dette gjennom sider på nettstedet ditt. Sluttbrukeren blir derfor invitert til å få regelmessig tilgang til denne delen for å se etter oppdateringer av de generelle salgsbetingelsene.
Sluttbrukeren med elektronisk sending av bekreftelsen på innkjøpsordren, erklærer å ha lest og godtatt all informasjonen som er gitt til ham, og aksepterer derfor ubetinget og forplikter seg til å observere i forholdet til butikken. Diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc de generelle salgsbetingelsene.